KRATAK UVOD U FALUN DAFA

Falun Dafa (ili Falun Gong) je napredna praksa samo-kultiviranja u Buddha školi, koju je osnovao g. Li Hongzhi, učitelj ove prakse. To je disciplina u kojoj izjednačavanje s najvišim kvalitetama univerzuma--Zhen Shan Ren (Istinitost, Dobrodušnost, Tolerancija) – predstavlja njezinu osnovu. Praksa je vođena ovim uzvišenim principima i zasniva se na zakonima koji su temelj evolucije kozmosa. Pročitajte više ...